Executive日記——偵查沙灘海毛蟲大發現 浸大「生物偵?#20581;?#25653;到新品種

  去年夏季,屯門、荃灣多個泳灘出現大量海毛蟲,場面好驚嚇,好多泳客唔敢落水。浸會大學一班「生物偵?#20581;?#32147;一年喺海域調查,發現喺海灘湧現嘅毛蟲?#23567;?#26799;斑海毛蟲」,終於真相大白。佢哋仲有搵到一種全新品種毛蟲,將佢命名為「雙斑海毛蟲」。

  呢次浸大嘅生物學家喺香港水域發現「雙斑海毛蟲」,係從未被科學界評定,亦係全球近百年以來第四次發現新品種嘅海毛蟲。率領研究團隊嘅浸大生物系副系主任邱建文教授話,佢哋收集喺本港泳灘同淺水泥灘出現嘅海毛蟲樣本研究,經仔細鑑別後,確認發現「雙斑海毛蟲」呢個海毛蟲新品種。

  邱教授話,新品種樣本係從西貢橋?#23383;?#22021;珊瑚群落沙底收集,蟲身呈梭?#21361;?#38263;二十八至三十九毫米,寬七至十四毫米,約有三十個體節,特徵是背?#24247;?#20013;央位置長有獨特斑紋,團隊以呢個特徵為新品種起名,叫佢做「雙斑海毛蟲(Chloeia bimaculata)」。邱教授解?#23560;骸窧imaculata是拉丁文,?#23567;?#38617;斑』的意思。由於這種海毛蟲每個體節都有兩個黑點,以一點跟着一點的形式排列,所以我們將其命名為『雙斑海毛蟲』。」

  Kelly覺得浸大呢班生物偵探好叻,證明香港嘅科學家嘅求知精神,可以對生物學作出貢獻。邱教授仲話:「現時香港已有近六千個已知嘅海洋物種,今次再發現新物種,顯示香港嘅生物多?#26377;?#21313;分豐富,正待我們繼續探索。」

Kelly Chu


hd 超级船长的宝藏官网